Zakres prac

  • przygotowanie elewacji do termoizolacji
  • Termoizolacja budynku
  • Montaż instalacji odgromowej
  • Wykonanie obróbek blacharskich
  • Naprawa kominów
  • Uporządkowanie terenu

Innymi wykonanymi przez nas pracami było naprawienie uszkodzonych kominów oraz dachu budynku, a także wykonanie nowych instalacji odgromowych.

Prawidłowo wykonany komin to podstawa posiadania skutecznej wentylacji budynku. 

Pozostałe realizacje

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi realizacjami.